กำหนดการ

ลงทะเบียนและรับผลการเรียน

อาทิตย์ 29 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน และรับผลการเรียนทุกระดับชั้น

รอบเช้าทุกระดับชั้น เวลา 9.00 - 12.00 น.

รอบบ่าย (รอบวันอาทิตย์) ทุกระดับชั้น เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

1 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 2560 แก้ไขผลการเรียนทุกระดับชั้น